„Město Olomouc na ten čas nejpřednější jest v tomto Markgrabství moravském,“ píše polský emigrant na olomouckém biskupském dvoře Bartholoměj Paprocký z Glogol a Paprocké Woly ve svém obšírném spise Zrdcadlo slavného Markgrabství moravského z roku 1593. Následujících 427 let sice zanechalo na postavení svého času královského hlavního města lecjaký šrám, zaniklo i samo Markgrabství moravské, takže titul hlavního města, jakož i podle Paprockého „města nejpřednějšího“ náleží dnes Olomouci toliko ve vztahu k Olomouckému kraji. „Založení a fundování města tohoto žádný pravdivě pro velikou dávnost a starožitnost jeho ukázati nemůže. Jestliže od Julia císaře, jak někteří pokládají založení jeho, o tom dostatečně žádný neví,“ píše dále Paprocký. S trochou historické licence tedy můžeme nejen Prahu, ale i staroslavnou Olomouc nazývat matkou měst (Olomutium mater urbium) a měla by jí být v rámci Olomouckého kraje i nadále – matkou, nikoli macechou všem městům, městysům, vsím, vesničkám i samotám na tomto moravském teritoriu a jako sídlo krajské správy s náručí otevřenou vůči jejich potřebám a snahám.

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.