RNDr. Radim Slouka

“Vraťme do školství zdravý rozum”

slouka

Radim Slouka se představuje

Kdo jsem

Já i všichni mí blízcí pocházíme z Olomouce, náš kraj je pro mne domovem. Celý život jsem zasvětil učitelské profesi a péči o mladé talentované lidi, neboť v nich vidím budoucnost naší vlasti. 

Proč kandiduji

Naše země potřebuje vzdělané občany. Ty může připravit jen moderní, aktivní a efektivní školství. Vzhledem ke zkušenosti, která v mém případě jde napříč generacemi, chci přispět k této nutné změně.