PhDr. Silvie Pernicová

“Věřím, že slušnost a poctivá práce má smysl”

pernicová

Silvie Pernicová se představuje

S Olomouckým krajem je svázána větší část mého života, mám zde svoji rodinu, své přátele. V Olomouci jsem vystudovala a více než 30 let žiji na Jesenicku. Celý život pracuji s lidmi a dokážu naslouchat jejich potřebám. Věřím, že slušnost a poctivá práce má smysl.

Do voleb jdu, protože chci svými zkušenostmi a svojí energií přispět k rozvoji kraje a všech jeho obyvatel. Olomoucký kraj je mým domovem, mám ho ráda a na jeho rozvoji mi záleží.