Volební program Patriotů Olomouckého kraje

Místní rozvoj a cestovní ruch

a) Podpora vybudování či rekonstrukcí sportovišť
b) Podpora rekonstrukcí a vybavení hasičských zbrojnic a činnosti sborů dobrovolných hasičů
c) Obnova místních komunikací
d) Výstavba malometrážních bytů pro seniory a startovacích bytů pro mladou generaci
e) Podpora výstavby cyklostezek a vodácké turistiky
f) Komplexní řešení připravovaných změn v odpadovém hospodářství

místní rozvoj

 

Zdravotnictví a sociální služby

a) Zajištění primární zdravotní péče
b) Dostupnost lékařské pohotovostní služby a lékáren
c) Zkvalitnění specializované zdravotní péče
d) Podpora kvalifikovaného personálu v oblasti zdravotní péče a sociálních služeb
e) Zlepšení dostupnosti následné lékařské a sociální péče

zdravotnictví

 

Školství

a) Audit stavebně technického stavu školních budov PO OK
b) Střednědobý plán investic na základě vyhotoveného auditu
c) Audit administrativních činností škol
d) Vytvoření jednotné platformy digitálního vzdělávání
e) Podpora cíleného vzdělávání pracovníků školství Olomouckého kraje
f) Podpora neformálního a mimoškolního vzdělávání
g) Zvýšení bezpečnosti škol a školských zařízení
h) Podpora rozvoje vysokého školství

školství

 

Zemědělství a životní prostředí

a) Kraj nesmí vyschnout – bez vody není život!
b) Stromy dávají život
c) Krajina i tradice si zaslouží pomoc
d) Odpady představují zdroje budoucnosti
e) Regionální produkty šetří prostředí a pomáhají soběstačnosti

zemědělství 

 

Kultura, sport, volný čas

a) Podpora živé kultury, spolků a cestovního ruchu
b) Zavádění nových technologií a efektivní plánování
c) Vzdělávání v oblasti volnočasových aktivit

veteráni